Vi hjelper deg med alle typer takstoppdrag

Takst

DETTE ER TAKSTSENTERET INNLANDET

Takstsenteret Innlandet as er et nytt og moderne takstfirma på Lillehammer.

Selskapet er etablert i 2016 og eies av Thor Arve Olsen, Stein Tråseth og Lars Erik Sandvoll. Takstsenteret Innlandet er en sammenslåing av tre tidligere takstforetak som så fordelen av å jobbe sammen i et faglig fellesskap. Tidligste etablerte i 2009. Med mange års erfaring fra bygg -og eiendomsbransjen, både teoretisk og praktisk, innehar vi en solid kompetanse hva angår bygningsmessige forhold.

Takstsenteret Innlandet as er medlem av Norsk Takst, følger retningslinjer og regler for takstbransjen.

01
Tilstandsrapport

Tilstandsrapport for bolig er en såkalt teknisk tilstandsrapport. Denne rapporten sikrer at både selger og kjøper kan være trygge ved boligsalget.

02
Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert og som normalt har betydning ved eierskifte.

03
Byggelånsoppfølging

Kredittinstitusjoner krever ofte byggelånskontroll for oppfølging av fremdrift og økonomi i byggeprosesser som de har finansiert via byggelån.

04
Verdivurdering

Verdivurdering kan kun benyttes i forbindelse med refinansiering av boligeiendommer. Verdivurderingen er et rimeligere alternativ til verditakst.

05
Vedlikeholdsplaner

Alle bygninger trenger jevnlig vedlikehold for å bevare funksjon og verdi. Styret i borettslag, sameier og boligselskap har nettopp dette som en av de viktigste oppgavene.

06
Verditakst for bolig

Ved en verditakst lager takstmannen en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen.

07
Taksering av tomt

Taksering av boligtomter, gjelder ubebygd tomteareal og er en vurdering av tomtens markedsverdi på takseringstidspunktet.

08
Plantegning

Taksering av boligtomter, gjelder ubebygd tomteareal og er en vurdering av tomtens markedsverdi på takseringstidspunktet.

09
Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll innebærer kontroll av utført kvalitetssikring og kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse.

Trenger du takst?

BESTILL BEFARING

 / VÅRE TAKSTMENN
Takstmann Thor Arve Olsen
Thor Arve Olsen
Partner og takstingeniør
Takstmann Lars Erik Sandvoll
Lars Erik Sandvoll
Partner og takstingeniør
Kontakt oss
1
Vil du prate med oss? ta kontakt!
+47 61 22 22 20
Storgata 131a
2615 Lillehammer
post@takstsenteretinnlandet.no

    Personvern preferanser
    Når du besøker vår nettside, kan det hende at det lagres informasjon gjennom nettleseren, gjennom et spesifikt tjeneste, vanligvis informasjonskapsler. Her kan du endre dine preferanser. Vennligst husk at ved å blokkere noen typer informasjonskapsler, kan det ha innvirkning på opplevelsen av vår nettside og tjenestene vi tilbyr.