Vil tilbyr
Byggelånsoppfølging
HVA ER
BYGGELÅNSOPPFØLGING?
Vi tilbyr forhåndstakst, midtveiskontroll og ferdigtakst samt byggelånsoppfølging.
Hvorfor trenger du byggelånsoppfølging?

Kredittinstitusjoner krever ofte byggelånskontroll for oppfølging av fremdrift og økonomi i byggeprosesser som de har finansiert via byggelån. Oppfølging og kontroll av byggelån er derfor en viktig oppgave både for lånegivere og utbyggere.

Byggelånsoppfølging er derfor i disse tilfellene et godt verktøy for rapportering av økonomi i forhold til fremdrift i større og mindre prosjekter.

Takstsenteret Innlandet as er sertifisert til å utføre byggelånsoppfølging til alle våre kunder.

En forhåndstakst er en forhåndsvurdering av en eiendom som ikke er påbegynt eller under oppføring. Hensikten er å vurdere kostnadsrammene, fremtidig markedsverdi og potensialet i prosjektet og boligen. Forhåndstaksten baseres på fremlagte tegninger, beskrivelser, reguleringsbestemmelser og plandokumenter.

Banker og andre finansinstitusjoner krever ofte en forhåndstakst for å kunne beregne sikkerhet i utlånsrammen i forbindelse med det aktuelle prosjektet. De oppførte verdiene er forhåndsvurderte og ikke et endelig takstresultat.

En forhåndstakst setter altså en fremtidig verdi på eiendommen. Denne verdien baserer seg på bestemte tiltak. Typiske eksempler er bygging av et hus, deling av tomten, seksjonering samt tinglysing av avtaler og servitutter.

Dersom tiltaket blir gjennomført som forutsatt, kan forhåndstaksten normalt konverteres til en verditakst.

Befaring på byggeplass midtveis i prosessen. Det kan variere hvor mange kontroller som utføres. Dette avtales før oppstart.

Ferdigtakst er en fysisk befaring med arealmåling. På denne befaringen kontrolleres de faktiske forholdene mot det som ble lagt som grunnlag ved forhåndstaksten.

KONTAKT OSS
Kontakt oss
1
Vil du prate med oss? ta kontakt!
+47 61 22 22 20
Storgata 131a
2615 Lillehammer
post@takstsenteretinnlandet.no

    Personvern preferanser
    Når du besøker vår nettside, kan det hende at det lagres informasjon gjennom nettleseren, gjennom et spesifikt tjeneste, vanligvis informasjonskapsler. Her kan du endre dine preferanser. Vennligst husk at ved å blokkere noen typer informasjonskapsler, kan det ha innvirkning på opplevelsen av vår nettside og tjenestene vi tilbyr.