Hvilke oppdrag tar vi på oss?

Vi takserer leiligheter, rekkehus, tomannsboliger, eneboliger og fritidseiendommer. I tillegg kan vi ta på oss forhåndstakst, byggelånsoppfølging, skade- og reklamasjonstakst og tomtetakst.

Les mer om tilstandsrapport for bolig

Skal du selge eller trenger en takst?

Takstsenteret Innlandet AS

Takstsenteret Innlandet as er et nytt og moderne takstfirma på Lillehammer.

Selskapet er etablert i 2016 og eies av Thor Arve Olsen, Stein Tråseth og Lars Erik Sandvoll.

Takstsenteret Innlandet er en sammenslåing av tre tidligere takstforetak som så fordelen av å jobbe sammen i et faglig fellesskap. Tidligste etablerte i 2009.

Med mange års erfaring fra bygg -og eiendomsbransjen, både teoretisk og praktisk, innehar vi en solid kompetanse hva angår bygningsmessige forhold.

Takstsenteret Innlandet as er medlem av NITO Takst og følger retningslinjer og regler for takstbransjen.

Hvorfor velge oss?

Dedikerte

Vi utfører jobben med dedikasjon og sørger for at du får en riktig takst på din eiendom.

Vi kjenner området

Vi kjenner områdene vi jobber i, og kan derfor utføre taksten av din eiendom på en god måte.

Lang erfaring

Vi har lang erfaring fra takstbransjen, samt at vi har flere års erfaring fra byggebransjen.

Tjenester

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport for bolig er en såkalt teknisk tilstandsrapport. Denne rapporten sikrer at både selger og kjøper kan være trygge ved boligsalget.

LES MER

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert og som normalt har betydning ved eierskifte.

LES MER

Byggelånsoppfølging

Kredittinstitusjoner krever ofte byggelånskontroll for oppfølging av fremdrift og økonomi i byggeprosesser som de har finansiert via byggelån.

LES MER

Verditakst for bolig

Ved en verditakst lager takstmannen en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen.

LES MER

Verdivurdering

Verdivurdering kan kun benyttes i forbindelse med refinansiering av boligeiendommer. Verdivurderingen er et rimeligere alternativ til verditakst.

LES MER

Skade og reklamasjonstakst

En skadebesiktigelse har som hovedformål å frambringe alle fakta som er nødvendig for å avklare det økonomiske forholdet mellom skadelidt og forsikringsselskap ved en skade.

LES MER

Taksering av tomt

Taksering av boligtomter, gjelder ubebygd tomteareal og er en vurdering av tomtens markedsverdi på takseringstidspunktet.

LES MER

Plantegning

Høykvalitets 2D og 3D plantegninger er en avgjørende del i å se muligheter ved boligen og en viktig del i markedsføringen ved boligsalg.

LES MER

La oss taksere eiendommen din
Vi lover at du blir fornøyd.