Bestill

Uavhengig kontroll

Hva skal kontrolleres under uavhengig kontroll?

Fra 01.01.2013 innførte myndighetene krav om obligatorisk uavhengig kontroll ved oppføring av byggverk. Kontrollen skal kvalitetssikre resultatet og utførelse på det arbeidet som er gjort.

Fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger

For at kontrollen av fuktsikring skal kunne fungere etter hensikten, bør den gjennomføres etter at tettesjiktet, for eksempel membran, er påført. Og gjennomføringer forseglet, og før overflate materialer som fliser og belegg er montert.

Lufttetthet i nye boliger

For at kontrollen av lufttetthet skal fungere etter hensikten må den gjennomføres etter at både utvendig vindsperre og innvendig dampsperresjikt er montert, og når arbeid med gjennomføringer i tak og yttervegg er ferdig.

Uavhengig kontroll skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggefeil.

Vanlige avvik ved uavhengig kontroll

Dette er en vanlig og typisk feil som følge av dårlig samarbeid mellom flislegger og rørlegger. Ved en lekkasje i vaskens avløp vl vil vannet renne tilbake langs røret og rett inn i veggen uten å bli stoppet, hvis det ikke er mansjett rundt av løpet.

Ved steder der avløp kommer opp fra gulvet skal det legges mansjetter rundt røret. I mange tilfeller smøres det bare membran rett på avløpsrøret. Dette er ikke tilfredsstillende fordi membran ikke fester seg til røret. Ved en lekkasje vil vannet renne nedover i konstruksjonen uhindret, selv om krav til høydeforskjell på 25 mm er ivaretatt.

Ofte kommer snekker i slutten av prosjektet for å sette inn dør på våtrommet. Døren kan da settes inn uten at han tenker over eller er klar over kravet til høydeforskjellen mellom toppen av membran ved terskelen og toppen av sluket. Da kuttes membran helt ned til gulvet, setter inn døren, og fuger mellom fliser og terskel.

Silikonfugen vil etterhvert løsne fra terskelen eller flisen. Og ved lekkasje vil vannet renne rett ut til tilstøtende rom og inn i veggene. Membranen skal enten klemmes/limes til forkanten av terskel eller limes til underkant av terskel.

Det finns mange dyktige flisleggere som gjør en meget bra jobb, men det det fins også avvik på rutiner.

Ansvarlig kontrollerende skal: Kontrollere at utførendes styringssystem inneholder rutiner for kvalitetssikring av arbeidet som skal utføres innenfor kontrollområdet i henhold til relevante krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Og at disse er fulgt og dokumentert. Her bør bransjen samles for å lage en felles rutine på hvordan våtrom skal utføres på generelt grunnlag.  Slik at denne rutinen enkelt kan implementeres i de små og mellomstore firmaene som ofte har disse oppdragene vi kontrollerer.

Det er innebygde klosett-sisterne i alle vegghengte toaletter. Vannet skal renne ut i våtrommet, uten å skade konstruksjonen rundt, ved en lekkasje. Ofte gjør rørlegger alt rett her, men flislegger glemmer å lage hullet som fører vannet ut i våtrommet.

Uavhengig kontroll av våtrom

I våtrom vil det blant annet kontrolleres at sluket er plassert i plan og høyde som det er prosjektert. Det skal også gjennomføres en visuell kontroll på tilpasningen mellom membran, slukmansjett og sluk. Feil i sluket kan medføre store vannskader. Dette må kontrolleres nøye som beskrevet i TEK10.

Takstsenteret Innlandet AS utfører uavhengig kontroll. Vi kontrollerer at det er gjennomført tilstrekkelig prosjektering av fuktsikring. Da kan vi forsikre at kravene er innfridd i forhold til bygningsloven. Bygningsloven tar hensyn til bærekraftig utvikling, universell utforming, og barn og unges oppvekstvilkår.

 / VÅRE TAKSTMENN
Takstmann Thor Arve Olsen
Thor Arve Olsen
Partner og takstingeniør
Takstmann Lars Erik Sandvoll
Lars Erik Sandvoll
Partner og takstingeniør
Misjon
Vi skal være det foretrukne takstselskapet for folk i Innlandet.
Visjon
Vi skal være det mest pålitelige og hyggeligste takstsenteret i Innlandet.
Historie
Selskapet er etablert i 2016.

Trenger du takst?

BESTILL BEFARING

Kontakt oss
1
Vil du prate med oss? ta kontakt!
+47 61 22 22 20
Storgata 131a
2615 Lillehammer
post@takstsenteretinnlandet.no

    Personvern preferanser
    Når du besøker vår nettside, kan det hende at det lagres informasjon gjennom nettleseren, gjennom et spesifikt tjeneste, vanligvis informasjonskapsler. Her kan du endre dine preferanser. Vennligst husk at ved å blokkere noen typer informasjonskapsler, kan det ha innvirkning på opplevelsen av vår nettside og tjenestene vi tilbyr.