Borettslag og sameier

Vedlikeholdsplaner

Vedlikeholdsplaner
for borettslag og sameier

Alle bygninger trenger jevnlig vedlikehold for å bevare funksjon og verdi. Styret i borettslag, sameier og boligselskap har nettopp dette som en av de viktigste oppgavene.

For å få oversikt over kommende vedlikeholdsoppgaver og prioritere disse i riktig rekkefølge, er det en forutsetning å ha en god vedlikeholdsplan. Med en god vedlikeholdsplan får man også en forutsigbar økonomi. Man kan planlegge hva som må gjøres til enhver tid og får full kontroll på kommende kostnader. Med en vedlikeholdsplan slipper man mye av de store uforutsette kostnadene som følger av akutte reparasjonsbehov som oppstår. 

vedlikeholdsplaner
Borettslag og sameier

Borettslag, sameier og boligselskaper som lager en god vedlikeholdsplan har i tillegg mulighet til å få støtte fra offentlige myndigheter. Vi hjelper dere gjerne med å finne ut om dere har rett til støtte og eventuelt hvilke.

For å kunne levere vedlikeholdsplan vil vi gjøre følgende:
  • Befaring av bygningsmassen, ved spesielle behov kan vi bruke fagkonsulenter innenfor bygg, VVS og elektro.
  • Vi går gjennom det som finnes av dokumentasjon og rapporter ang hva som er gjort tidligere.
  • Etter dette utarbeider vi en tilstandsvurdering som beskriver bygningens konstruksjoner, hvilken tilstand de ulike bygningsdelene er i og hvilke tiltak vi anbefaler.
  • Vi dokumenterer våre anbefalinger med bilder av de forskjellige bygningsdelene. 
  • Vi lager en prioriteringsliste av aktuelle vedlikeholdstiltak med kostnadsberegning.

Takstsenteret Innlandet ønsker å bidra til at borettslag, sameier og boligselskaper ivaretar sine verdier.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat.

 / VÅRE TAKSTMENN
Takstmann Thor Arve Olsen
Thor Arve Olsen
Partner og takstingeniør
Takstmann Lars Erik Sandvoll
Lars Erik Sandvoll
Partner og takstingeniør
Misjon
Vi skal være det foretrukne takstselskapet for folk i Innlandet.
Visjon
Vi skal være det mest pålitelige og hyggeligste takstsenteret i Innlandet.
Historie
Selskapet er etablert i 2016.
Kontakt oss
1
Vil du prate med oss? ta kontakt!
Storgata 131a
2615 Lillehammer
post@takstsenteretinnlandet.no

    Personvern preferanser
    Når du besøker vår nettside, kan det hende at det lagres informasjon gjennom nettleseren, gjennom et spesifikt tjeneste, vanligvis informasjonskapsler. Her kan du endre dine preferanser. Vennligst husk at ved å blokkere noen typer informasjonskapsler, kan det ha innvirkning på opplevelsen av vår nettside og tjenestene vi tilbyr.