Møt de ansattei Takstsenteret Innlandet AS

Takstsenteret Innlandet as er en sammenslåing av tre tidligere takstforetak som så fordelen av å jobbe sammen i et faglig fellesskap. Tidligste etablerte i 2009.

Med mange års erfaring fra bygg- og eiendomsbransjen, både teoretisk og praktisk, innehar vi en solid kompetanse hva angår bygningsmessige forhold.

Takstsenteret Innlandet AS er medlem av NITO Takst og NTF og følger retningslinjer og regler for takstbransjen.

Skal du bestille takst??

Stein Tråseth

Takstmann Stein Tråseth

Arbeidsområder

 • Tilstandsrapport  for bolig
 • Boligsalgsrapport
 • Verditakst
 • Verdivurdering
 • Byggelånsoppfølging
 • Tomtetakst
 • Plantegning

Utdanning

 • Utdannet Tømrer
 • Fagskoleingeniør ved Fagskolen Innlandet
 • NITO takstingeniør ved Universitetet i Stavanger
 • Markedsøkonom og Megler ved BI

Lars Erik Sandvoll

Takstmann Lars Erik Sandvoll

Arbeidsområder

 • Tilstandsrapport  for bolig
 • Boligsalgsrapport
 • Verditakst
 • Verdivurdering
 • Byggelånsoppfølging
 • Skade- og reklamasjonstakst
 • Tomtetakst
 • Plantegning

Utdanning

 • Tømrer med Fagbrev
 • Fagskoleingeniør ved Fagskolen Innlandet
 • NITO takstingeniør ved Universitetet i Stavanger
 • Utdannet Byggmester

Thor Arve Olsen

Takstmann Thor Arve Olsen

Arbeidsområder

 • Tilstandsrapport  for bolig
 • Boligsalgsrapport
 • Verditakst
 • Verdivurdering
 • Byggelånsoppfølging
 • Skade- og reklamasjonstakst
 • Tomtetakst
 • Plantegning

Utdanning

 • Utdannet Tømrer
 • Fagskoleingeniør ved Fagskolen Innlandet
 • NITO takstingeniør ved Universitetet i Stavanger