Verdivurdering

Verdivurderingrefinansiering av boligeiendommer

Verdivurdering kan kun benyttes i forbindelse med refinansiering av boligeiendommer. Verdivurderingen er et rimeligere alternativ til verditakst.

Verdivurdering eller verditakst?

Dette må ikke forveksles med en verditakst, som er et mye mer omfattende dokument. Verditakst inneholder en beskrivelse av bygningene og tomta.

Denne vurderingen har en svært kortfattet beskrivelse, og arealet blir bare angitt som samlet bruksareal for hver bygning.  Det blir ikke skilt mellom primærrom (p-rom) eller sekundærrom (s-rom).

Ved refinansiering og for å finne verdien på din eiendom vil en verdivurdering være tilstrekkelig. 

Ta kontakt med oss for en vurdering av verdien på din bolig.

Bestill verdivurderingVi kontakter deg for avtale