Verditakst

Verditakst av eiendomVi finner verdien på boligen din med en verditakst

Ved en verditakst lager takstmannen en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelser av den tekniske tilstanden.

Når brukes en verditakst?

Taksten benyttes som oftest hånd i hånd med låneopptak eller refinansiering av eksisterende lån der eiendommen stilles som sikkerhet. Den er mer utfyllende enn en verdivurdering. Andre vanlige bruksområder er ved skifte og arv, samt i forbindelse med omsetning av eiendom. En verditakst vil også være gyldig dokumentasjon overfor likningsmyndighetene dersom du mener det er grunnlag for å sette ned likningsverdien på eiendommen din. Merk deg at en verditakst ikke er en boligsalgsrapport eller en tilstandsrapport.

Når verdien beregnes vurderer takstmannen også forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon samt nærhet til butikker, barnehage og barneskole

Selgers egenerklæring inngår som del av verdi- og lånetaksten

Ta kontakt for takst.

Vurder en tilstandsrapport

Bestill verdivurderingVi kontakter deg for avtale