Tomtetakst

Taksering av tomtFinn verdi på tomter og utearealer

Taksering av tomt, gjelder ubebygd tomteareal og er en vurdering av tomtens markedsverdi på takseringstidspunktet.

Ved tomtetakst må eier kunne fremlegge nødvendig dokumentasjon for takstmannen. Vanlige dokumenter er situasjonskart, reguleringsplan/bebyggelsesplan og evt. prosjekterte hustegninger.

Teknisk verdi

Teknisk verdi av en bebygd tomt består av råtomtverdi, verdi på opparbeidelse av tomt og verdien av lokal infrastruktur. Lokal infrastruktur sier noe om hvordan forholdene rundt tomten er organisert, om tomten ligger i regulert område, om adkomstvei er offentlig med offentlig vann- og kloakkledninger, avstander til butikker, skoler, barnehager og så videre.

Ta kontakt med oss for taksering av tomt.

Teknisk verdi av en ubebygd tomt består av råtomtverdi og verdien av lokal infrastruktur. Verdien skal vurderes på grunnlag av råtomtverdi i området eller områder en kan sammenligne med. Råtomtverdi er avhengig av beliggenhet i forhold til hovedsamferdselsårer og tettsteder (hovedinfrastruktur i området).

Bestill Taksering av tomtVi kontakter deg for avtale