Prislistefor taksering av leilighet, hus, hytte, og eiendom - inkl. mva

Gjeldende priser fra 1. Mars 2019.

Tilstandsrapport for bolig

1. Bolig og fritidsbolig (alt som ikke faller innunder punkt 2)

Opp til 50 m2

6 500,-

Tillegg pr 50 m2 utover 50 m2

1 000,-

2. Leilighet og fritidsleilighet i blokk og høyhus i borettslag/sameie (NB se punkt 9)

Leiligheter, opp til 100 m2

5 500,-

Tillegg pr 50 m2 utover 100 m2

1 000,-

3. Tillegg til tilstandsrapport for bolig (tillegg til punkt 1 og 2)

Verdiberegning

1 700,-

Ekstra boenhet

2 000,-

Ekstra uinnredet bygning, garasje/uthus etc

1 500,-

Ekstra innredet bygning/anneks

2 500,-

Pr ekstra våtrom utover to inkluderte

750,-

Andre rapporter

4. Verditakst

Verditakst bolig og fritidsbolig

6 500,-

Verditakst leilighet og fritidsleilighet

5 000,-

Ekstra bygning eller boenhet

1 000,-

5. Verdivurdering

Verdivurdering uten oppmåling. Matrikkelført areal eller areal fra tidligere vurdering benyttes

4 000,-

Verdivurdering med oppmåling

5 000,-

6. Byggelånsoppfølging

Forhåndstakst

6 500,-

Forhåndstakst uten befaring

5 000,-

Ferdigtakst

6 500,-

Midtveiskontroll

6 500,-

7. Skade og Reklamasjonstaksering

Befaring og rapportskriving

Faktureres pr/time

8. Annet

Boligsalgsrapport NS 3600

Etter avtale

Byggeplasskontroll

Etter avtale

Plantegning 2D eller 3D

Etter avtale

Dronebilder

Etter avtale

Timespris

1 250,-

Kjøring utover Lillehammer by

10,-/km

Tillegg – Hvis kunde ønsker befaring etter kl 17 på hverdag eller i helg (lørdag/søndag/helligdag)

1 500,-

9. Ved blokker og høyhus vurderes ikke fellesareal pga at dette er felles eie, dette arealet får en enkel beskrivelse.

Alle priser er ink. mva.

Skal du ha takst på boligen?