Plantegning

Plantegning

Plantegning I takstrapporten

Når en bolig legges ut for salg skal det alltid opplyses hvor stort bruksarealet (BRA) er for hele boenheten og for hver etasje i boenheten. BRA er bruttoarealet minus den plassen som opptas av yttervegger. Det skal også oppgis hvor stor del av boligen P-rommene utgjør og hvilke rom som er tatt med i denne beregningen.

Plantegning Vi lager profesjonell 2D og 3D plantegning av boligen

Høykvalitets 2D og 3D plantegning er en avgjørende del i å se muligheter ved boligen og en viktig del i markedsføringen ved boligsalg. Potensielle kjøpere kan se oppsettet av eiendommen, både som en enkel 2D plantegning, og som en stilig 3D plantegning, også med og uten møbler for å illustrere størrelsen i et innredet hjem.

Verditakst for salg

Takstrapport med plantegningSlik leser du arealbegrepene

Takstrapporter inneholder som regel arealbegrepene Bruttoareal BTA og Bruksareal BRA. Bruksarealet er delt i P-ROM og S-ROM og det totale areal for disse. Bruttoarealet BTA er et utvendig mål som også omfatter arealet av ytterveggene. BTA oppgis normalt ikke i salgsoppgaver og internettannonser.

Arealene som står oppført i taksten gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. En eventuell bruksendring av rommene kan være avgjørende for om rommene er primære eller sekundære rom. I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Men i mange tilfeller må takstmannen bruke skjønn. Dette betyr at rommene kan defineres både som P-ROM eller S-ROM avhengig av bruken. Ved tvil om rom egner seg for varig opphold p.g.a. for eksempel ombygging eller skade – skal takstmannen alltid legge inn forklarende tekst i takstrapporten.

Plantegning

Romfordeling

Taksten inneholder en tabell som viser en spesifisering av P-rommene og S-rommene for hver etasje. I markedsføringen av boligen skal P-rommene spesifiseres.

Plantegning

Bestill plantegning Vi kontakter deg for avtale